[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindström, Unni') results in 4 hits


1. Lindström, Unni / Institutionen för vårdvetenskap
  Möten med lidande i vården / Katie Eriksson & Unni Å. Lindström.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 139-179. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
2. Lindström, Unni / Institutionen för vårdvetenskap
  Karitatiivinen hoitoteoria / Judit Grönholm, Lisbeth Lindholm, Unni Å. Lindström.
- In: Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä / [toim.] Ann Marriner-Tomey. - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 501-516. Orig. ti: Nursing theorists and their work.
ISBN 951-8963-24-X
3. Lindström, Unni / Institutionen för vårdvetenskap
  Psykiatrisk vårdlära / Unni Å. Lindström. - Stockholm : Liber Utbildning, 1994. - 157 s. - (Vårdvetenskapligt bibliotek). 2. uppl.
ISBN 91-634-0725-6
4. Lindström, Unni / Institutionen för vårdvetenskap
  The dilemma of caring science / Unni Å. Lindström.
- In: Scandinavian journal of caring sciences, ISSN 0283-9318, (1994) 3, s. 129-130.