[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindström, Unni Å.') results in 9 hits


1. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Abduction : a way to deeper understanding of the world of caring / Katie Eriksson, Unni Å. Lindström.
- In: Scandinavian journal of caring sciences, ISSN 0283-9318, 11 (1997) 4, s. 195-198.

2. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  .
- In: Ensamhetskänslan sviker inte : en kvalitativ studie rörande patienters upplevelser av vårdkultur och vårdrelation på psykiatriskt sjukhus / Unni Å. Lindström. - Vasa : Åbo Akademi, 1995, - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 6). Projektsamarbete mellan Ekåsens sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

3. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Ensamhetskänslan sviker inte : en kvalitativ studie rörande patienters upplevelser av vårdkultur och vårdrelation på psykiatriskt sjukhus / Unni Å. Lindström. - Vasa : Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap, 1995. - 56, [7] s. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 6). 2. omarb. uppl. Projektsamarbete mellan Ekåsens sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Nytr. 1996.
ISBN 951-650-613-5
4. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Hänvändelsen i mötet / Unni Å. Lindström.
- In: Sammanfattningar av föredrag och postrar / Hälso- och sjukvårdsstämman. - Stockholm : Vårdförb. SHSTF, 1997, s. 23-25. Kongress: Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm: 1997.

5. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Introduction to the panel "Human caring - love and suffering from a Nordic perspective" / Unni Å. Lindström.
- In: 19th International Nursing Caring Conference : human caring : the primacy of love and existential suffering, June 14-16, 1997, Helsinki, Finland / organized by: International Association for Human Caring ... [et al.]. - [Helsinki] : International Association for Human Caring, [1997], s. 23. Abstract.

6. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad / Jan Kåre Hummelvoll, Unni Å. Lindström (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997. - 238 s Svensk, dansk, engelsk och norsk text.
ISBN 91-44-00096-0
7. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Patientens upplevelse av vårdkultur och vårdrelation : motsatsernas dialektik / Unni Å. Lindström.
- In: Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad / Jan Kåre Hummelvoll, Unni Å. Lindström (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 73-94. Svensk, dansk, engelsk och norsk text.
ISBN 91-44-00096-0
8. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  The professional paradigm of qualified psychiatric nurses / Unni Å. Lindström.
- In: Journal of advanced nursing, ISSN 0309-2402, (1995) 22, s. 655-662.

9. Lindström, Unni Å. / Institutionen för vårdvetenskap
  Psykiatrisk vård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv / Unni Å. Lindström.
- In: Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad / Jan Kåre Hummelvoll, Unni Å. Lindström (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 58-69. Svensk, dansk, engelsk och norsk text.
ISBN 91-44-00096-0