[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Loman, Bengt') results in 10 hits


1. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Aspekte der Mehrsprachigkeit in Finnland / Bengt Loman.
- In: Jahresbericht 1987 / utg. av Schweizerishe Akademi der Geisteswissenschafte. - /Zürich/ : Schweizerische Akademi der Geisteswissenschaften, /1988/, s. 50-55.

2. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Slutord / Bengt Loman.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 177-181. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
3. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Sonetter i kolerans tid / Bengt Loman.
- In: Sagt och skrivet : festskrift till David Kornhall den 5 november 1988. - Lund : Lunds universitet. Institutionen för nordiska språk, 1988, s. 83-96.
ISBN 91-7970-466-2
4. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Sprachliche Standardisierungsprozesse in Skandinavien / Bengt Loman.
- In: Sociolinguistica, ISSN 0933-1883, 2 (1988) s. 209-231.

5. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  "Aarre" och språkstriden / Bengt Loman.
- In: Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi / genom Erik Andersson, Bengt Loman. - Åbo, 1989, s. 97-110.
ISBN 952-90069-6-9
6. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Finnland / Bengt Loman.
- In: Sociolinguistica, ISSN 0933-1883, 3 (1989) s. 35-41.

7. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Mellan Finland : två språk / Bengt Loman.
- In: Nysvenska studier, ISSN 0345-8768, 68 (1988) s. 141-163.

8. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Studier av stadsmål i Norge och Sverige 1850-1950 / Bengt Loman.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 33 (1991) s. 9-72.

9. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Uppsala tur och retur 1861-1914 / Bengt Loman.
- In: Saga och sed, ISSN 0586-5360, (1991) s. 45-55.

10. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Lågtyskt inflytande på fsv. -an, -ning, -else? / Bengt Loman.
- In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, (1992) s. 199-206.