[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Loman, Ing-Marie') results in 3 hits


1. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  Bröllpsdikten från Föglö i språkhistoriskt perspektiv / Ing-Marie Loman.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 141-155. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
2. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  Förord / Ing-Marie Loman.
- In: Dagbok : anteckningar 1844-1916 / Johan Wenelius. - Otalampi : Sahlgrens, 1990, s. 7-28.
ISBN 952-9543-04-2
3. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  [Rev. of] Uppländska - språkprov med kommentar / Ing-Marie Loman.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 72 (1993) s. 112-113.