[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Malmberg, Lasse') results in 1 hits


1. Malmberg, Lasse / Institutionen för lärarutbildning
  Sjätteklassisters bild av framtiden : en kvaliatativ och kvantitativ analys av rurala och urbana sjätteklassisters bild av framtiden / Lasse Malmberg.
- In: Kommunikationsstudier : vol 1: didaktiska perspektiv på uttrycksförmåga / red. Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990 , s. 117-137. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 41).
ISBN 951-649-745-4
UDC 372, 800:316, 372.46