[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Malmberg-Tulonen, Eva') results in 1 hits


1. Malmberg-Tulonen, Eva / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen : Del 3 : Skolslöjdens betydelse ur elevperspektiv : en lokal undersökning / Eva Malmberg-Tulonen. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 79 s. : ill., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 19). Övrig titel: Skolslöjdens betydelse ur elevperspektiv.
ISBN 951-650-622-4