[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Margrét Halldórsdóttir (Margarét)') results in 1 hits


1. Margrét Halldórsdóttir (Margarét) / Matematiska institutionen
  Modifikationer av Panjers rekursionsformel för stora försäkringsbestånd och diskretisering av skadefördelningen / Margrét Halldórsdóttir. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 39 s. : diagr., tab. - (Reports on computer science & mathematics. Ser. B / Åbo Akademi, ISSN 1235-7839 ; no. 24). Felaktigt ISBN i publ.
ISBN 951-650-744-1