[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Martola, Nils') results in 27 hits


1. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Kommentar till Påskhaggadan / Nils Martola. - Åbo : Åbo akademi, 1988. - 144 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 16).
ISBN 951-649-499-4
UDC 296.313, 29
2. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Der var engang...amol iz geven...Jodisk kultur og historie i det gamle Osteuropa. red. av H. Krag og M. Warburg / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik (1988) 9, s. 64-65.

3. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Religion och samhälle i Mellanöstern. red. av J.-O. Blichfeldt och J. Hjärpe / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik (1988) 9, s. 133-135.

4. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1986-1988=Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1986-1988 / Nils Martola, Björn Dahla.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 128-139.

5. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Gershom Scholem och studiet av judisk mystik / Nils Martola.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 216-233. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
6. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Rabbinatet i historiskt perspektiv / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 11-26.

7. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] The wandering Jew. Essays in the interpretation of a Christian legend ed. by G. Hasan-Rokem and A. Dundes. Bloomington 1985 / Nils Martola, Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 54-59.

8. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Om studiet av Påskhaggadan / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 11 (1990) s. 85-90.

9. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Den fjärde europeiska nordiska kongressen för judaistisk forskning / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 11 (1990) s. 94-98.

10. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Per Bilde, Flavius Josephus between Jerusalem and Rome : his life, his works, and their importance. Sheffield 1988 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 11 (1990) s. 110-112.

11. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Korta notiser : rec av Ole Harck, Living waters : Scandinavian Orientalistic studies presented to Frede Lokkegaard on his seventy-fifth birthday. Copenhagen 1990; Isad : talmudi 4. osa 9. traktaat. Tallinn 1990 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 11 (1990) s. 112-113.

12. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1989-1990 = Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1989-1990 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 12 (1991) s. 164-172.

13. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Gamla testamentet och judendomen i Koranen / Nils Martola.
- In: Islam i forskningens ljus / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 113-138. - (Religionshistoriska skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 21).
ISBN 951-649-885-X
14. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Korta notiser : /kortrecensioner av flera nyutkomna arbeten eller nyupplagor i ämnet judaistik/ / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 12 (1991) s. 78-82.

15. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Magnus Nyman, Press mot friheten : opinionsbildningar i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningarna om minoriteter 1772-1786. Uppsala 1988 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 12 (1991) s. 77-79.

16. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Judiska Akademiska Klubben : några kommenterade dokument / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) s. 145-167.

17. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Alkukirkko ja juutalaisuus. /Red./ Anne-Maarit Enroth-Voitila, Matti Myllykoski. Helsinki 1991 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) s. 191-193.

18. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Bibeln : tillägg till Gamla Testamentet : de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna. Statens offentliga utredningar 1986:45 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) s. 57-61.

19. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Pauli Huuhtanen, Jerusalem ja Rooma. Helsinki 1989 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) s. 65.

20. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Tradition og nybrud : jödedommen i hellenistisk tid. Red. Troels Engberg-Pedersen og Niels Lemcke. Köpenhavn 1990 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) s. 61-64.

21. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  The yen 'asis prayer / Nils Martola.
- In: Rashi 1040-1990 : hommage a Ephraim E. Urbach : congres européen des études juives / éd. par Gabrielle Séd-Rajna. - Paris : Cerf, 1993, s. 275-283. - (Patrimoines. Judaisme, ISSN 0762-0829).
ISBN 2-204-04858-5
22. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1991-1992 = Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1991-1992 / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 155-181.

23. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Stefan C. Reif, Judaism and Hebrew prayer : new perspectives on Jewish liturgical history. Cambridge : Cambridge University Press, 1993 / Nils Martola.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 29 (1993) s. 173-182.

24. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Amalek i halakan / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 15 (1994) s. 1-24.

25. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Jesus - the Jew / Nils Martola.
- In: Approaches to ancient Judaism : New Series : Vol. 7 / ed. by Jacob Neusner. - Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1995, s. 189-201. - (South Florida studies in the history of Judaism ; no. 110).
ISBN 0-7885-0052-X
26. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Cosmos, chaos and the world to come : the ancient roots of apocalyptic faith / Norman Cohn. - New Haven, 1993 / Nils Martola.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 30 (1994) s. 233-236.

27. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  A swedish notice from the middle of the 18th century on the Jews of New York / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 15 (1994) s. 121-127.