[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Martola, Yngvill') results in 11 hits


1. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Gudstjänstens dramatiska funktion / Yngvill Martola.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 6, s. 497-500.

2. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkoinvigningen i Finland / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för praktisk teologi, 1989. - 104 s. - (Skrifter, ISSN 0356-5904 ; nr 34).
ISBN 951-649-646-6
UDC 26, 27
3. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ordinarium och proprium / Yngvill Martola.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1989 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1989, s. 56-61.
ISBN 951-550-393-0
4. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Verba Testamenti i nordisk luthersk liturgitradition / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 402 s. Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-44-3
UDC 26
5. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkan tar sitt hus i bruk / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990 . - 121 s. Summary.
ISBN 951-9498-82-6
UDC 264-03
6. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Det eukaristiska offret i nyare katolsk teologi och i den ekumeniska diskussionen / Yngvill Martola.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3550, (1990) 2, s. 105-113.

7. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkan i centrum / Yngvill Martola.
- In: Kyrkorum och gudstjänstsliv / Yngvill Martola (utg.). - Åbo : Åbo Akademi, 1991 , s. 49-57. - (Skrifter/Institutionen för praktisk teolgi vid Åbo Akademi, ISSN 0356-5904 ; nr 35).
ISBN 951-649-884-1
8. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  "Gudz ord är en ewigh skatt" : om Laurentius Petris predikoteori och predikan : kristendomsundervisning i historiskt perspektiv / Yngvill Martola.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 185-206.
ISBN 952-9616-10-4
9. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Tredelad ämbetshierarki? / Yngvill Martola.
- In: Yksi virkaa - monta tehtävää : kirkollisen virkakeskustelun taustoja ja rinnastuksia / toimittanut Esko Ryökäs. - Helsinki : Helsingin yliopiston käytännön teologian laitos, 1994, s. 69-82. - (Käytännön teologian laitoksen julkaisuja, ISSN 1236-584X ; 79). Sammanfattning.
ISBN 951-45-6682-3
10. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hopp för ett döende gudstjänstliv : [rec. av Gudstjänst från grunden / Per Harling & Nils-Henrik Nilsson. - Stockholm, 1996] / Yngvill Martola.
- In: Nordisk ekumenisk orientering, ISSN 1101-6876, (1997) nr 3, s. 24. Under titeln: Hopp för ett tynande gudstjänstliv, även i: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning. ISSN 0356-1275. 28 (1997) : 48, s. 5.

11. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Koetinkivi / Yngvill Martola.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3550, (1995) 4, s. 350-352.