[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Melin, Christina') results in 2 hits


1. Melin, Christina / Svenska institutionen
  Standard och variation i finlandssvenskan : resultat av en elevenkät / Christina Melin.
- In: Nysvenska studier, ISSN 0345-8768, (1990) s. 5-89.

2. Melin, Christina / Svenska institutionen
  En populär partikel i finlandssvenska / Christina Melin.
- In: Stilistik och finlandssvenska : en samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 / utg. av Sigurd Fries (red.), Rolf Hedquist och Kent Larsson. - Umeå : Umeå univ., 1991, s. 182-190. - (Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 8).
ISBN 91-7174-566-1
UDC 803.979, 803.97