[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Mulvad, Ruth') results in 1 hits


1. Mulvad, Ruth / Svenska institutionen
  Hvordan laere dansk - når man dog kan svensk? : om undervisning i dansk i Finland / Rut Mulvad.
- In: Rapport från seminariet att undervisa nordiskt i Finland : Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, 29-30.10.1993 / redigerad av Jette Eriksen-Benrós. - Vaasa : Vaasan yliopisto, 1994, s. 25-33. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia, ISSN 0788-6667 ; 183).
ISBN 951-683-516-3