[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Myllykangas, Jaana') results in 1 hits


1. Myllykangas, Jaana / Institutionen för teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik
  Aineensiirtokertoimen, neste- ja kaasuosuuden sekä aineensiirtopinta-alan korrelaatiot eräissä heterogeenisissä reaktoreissa / Jaana Myllykangas. - Åbo : Åbo akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Institutionen för teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik, 1989. - 57 s. : ill.