[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Myntti, Kristian') results in 9 hits


1. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Kristian Myntti. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 160 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A., ISSN 0358-5654 ; 268).
ISBN 951-649-493-5
2. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Rättsmedel mot rasism och rasdiskriminering i finsk lagstiftning / Kristian Myntti.
- In: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, (1988) 3, s. 51-58.

3. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja Suomi : seminaari Helsingissä 4.12.1987 / Kristian Myntti (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - 91 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 260). Pärm- och ryggtitel: TSS-oikeudet ja Suomi.
ISBN 951-649-456-0
UDC 342.7(485), 342
4. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Inställningen till frihetsberövande : en undersökning av tjänstemannaattityder på social- och hälsovårdsrättens område / Kristian Myntti. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 53 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akaemi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 285). (Rapport/Frihetsprojektet ; nr 1).
ISBN 951-649-596-6
5. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Rasism, rasdiskriminering och finsk rätt / Kristian Myntti.
- In: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - Stockholm : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 1989, s. 33-56.

6. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter : en undersökning av polisattityder till den nya förundersökningslagstiftningen / Kristian Myntti. - Åbo : Åbo akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990. - 45 s. - (Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 2).
ISBN 951-649-701-2
UDC 316.6, 343, 351/354, 342, 342.7(100), 342.721
7. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The prohibition of discrimination in international law and Finnish law / Kristian Myntti.
- In: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Allan Rosas, ed. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1990, s. 163-194.
ISBN 951-640-509-6
UDC 341, 342
8. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sverigefinnarnas folkrättsliga ställning / Allan Rosas och Kristian Myntti.
- In: Oikeus, ISSN 0356-4037, 11 (1990) s. 78-91.

9. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Kristian Myntti. - Helsinki : Ulkoministeriö, 1991. - 31 s. - (Publications of the advisory board for international human rights affairs, ISSN 0789-6166 ; no 1).
ISBN 951-47-5360-7