[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nerdrum, Monica') results in 17 hits


1. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Bjarne Stoklund, Arbete och könsroller på Laeso 1200-1900 / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 91.

2. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Richard Broberg, Finsk invandring till mellersta Sverige / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 123-124.

3. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Anna-Maria Åström & Maud Sundman, Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. / Monica Nerdrum.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) s. 108-109.

4. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Gyrid Högman, Den åländska kvinnans historia / Monica Nerdrum.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-218X, (1991) s. 295-298.

5. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Gift eller ogift? : åländska kvinnors giftermålsmönster / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 42-52.

6. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Tyskspråkig etnologi och folkloristik under 1980-talet i jämförelse med forskningsutvecklingen i Norden : nordisk forskarkurs i Uppsala 23-28 september 1991 / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 82-83.

7. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Etnologi vid Åbo Akademi : en kort beskrivning utgående från seminariearbetet på grundnivå / Monica Nerdrum.
- In: Informaatio, ISSN 0356-5696, (1993) 2, s. 5-7.

8. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Britta Lundgren, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 77-78.

9. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Kulturella perspektiv 1 och 2 / Monica Nerdrum.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 142-144.
ISBN 91-22-01592-2
10. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Kust- och fiskarkvinnornas betydelse för kustkulturen / Monica Nerdrum.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 17 (1994) 2, s. 27-33.

11. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Jill Onsér-Franzèn. Kulturernas kamp : nordisk forskarkurs i Uppsala 23-28 september 1991 / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 111-112.

12. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Sidel Eriksen. Söster Silfverbergs sorger / Monica Nerdrum.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 24 (1994) s. 183-185.

13. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Skärgårdskvinnan. : tradition och modernitet / Monica Nerdrum.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1994) 1, s. 41.

14. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  En liten skara äro vi : rec. av Susanne Lundén, En liten skara äro vi...En studie av typografer vid 1900-talets första decennier / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, 73 (1995) s. 77-78.

15. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Beatrice Moring: Skärgårdsbor. Hushåll, familj och demografi i finländsk kustbyggd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utg. av Finska vetenskaps-societeten 145. Helsingfors 1994 / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, 74 (1995) s. 79-80.

16. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Skärgårdsvinter i kvinnoperspektiv / Monica Nerdrum.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1996) 4, s. 15-20.

17. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Women of the archipelago / Monica Nerdrum.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 26 (1996) s. 63-72.