[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Niemelä, Pirkko') results in 17 hits


1. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Yhtenäinen hymy-Suomi 1994 / Pirkko Niemelä.
- In: Ajan lyhyt moraali / toim. Hannu Tarmio. - Hki : Art House, 1989, s. 94-101.
ISBN 951-884-031-8
UDC 17
2. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Raskaus ja psyyke / Pirkko Niemelä.
- In: Äitiyshuollon käsikirja / toimittanut Mikko Vienonen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990, s. 9-16.
ISBN 951-37-0011-9
UDC 618, 612, 364
3. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, University of Turku / Pirkko Niemelä.
- In: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 89-99. - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

4. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- In: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

5. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Kvinnans depression : en följd av förnekad vrede och ett falskt jag / Pirkko Niemelä.
- In: Kvinnors hälsa och ohälsa : social kontroll av kvinnor / red. Ulrica Hägglund och Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1991, s. 187-216. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 7).
ISBN 951-649-924-4
6. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin : tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen / Pirkko Niemelä ... et al. - Porvoo : WSOY, 1991. - 120 s. : ill.
ISBN 951-0-16645-6
UDC 001
7. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Naisen seksuaalisuuden kureliivit / Pirkko Niemelä.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 26 (1991) s. 445-453.

8. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Äitiyden hillitty raivo / Pirkko Niemelä.
- In: Äitii tuu ikkunaan : äitiys - elämä vai kohtalo? / toim. Sinikka Nopola. - Porvoo : WSOY, 1991, s. 107-116.
ISBN 951-0-16938-2
9. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  New trends in the study of female aggression / Kaj Björkqvist, Pirkko Niemelä.
- In: Of mice and women : aspect of female aggression / ed. by Kaj Björkqvist, Pirkko Niemelä. - San Diego : Academic Press, 1992, s. 3-16.
ISBN 0-12-102590-X
10. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Raskauden psykologia / Pirkko Niemelä.
- In: Obsteriikka / /päätoim.: Maija Haukkamaa/. - Klaukkala : Recallmed, 1992, s. 148-161.
ISBN 951-9221-40-9
11. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Vicissitudes of mother's hate / Pirkko Niemelä.
- In: Of mice and women : aspect of female aggression / ed. by Kaj Björkqvist, Pirkko Niemelä. - San Diego : Academic Press, 1992, s. 273-282.
ISBN 0-12-102590-X
12. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Working through ambivalence about parenthood / Pirkko Niemelä.
- In: Reproductive life : advances in research in psychosomatic obsterics and gynaecology / K. Wijma and B. von Schoultz (eds.). - Casterton Hall : Parthenon , 1992, s. 128-133.
ISBN 1-85070-446-5
13. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Yliopisto-opettajan henkiinjäämisopas : Kirsti Lonka & Irma Lonka (red.), Aktivoiva opetus / Pirkko Niemelä.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 27 (1992) s. 275-276.

14. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Finland / Liisa Husu and Pirkko Niemelä.
- In: International handbook on gender roles / ed. by Leonore L. Adler. - Westport : Greenwood, 1993, s. 59-76.
ISBN 0-313-28336-2
15. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Kyllin hyvä äiti / Pirkko Niemelä.
- In: Kasvun paikka : lapsuus, vanhemmuus, päivähoito, esi- ja alkuopetus, yhteistyö / . - : Yleisradio. Opetusjukaisut, 1993,
ISBN 951-43-0618-X
16. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  The significance of the 50th birthday for women's individuation / Pirkko Niemelä and Ritva Lento.
- In: Women and therapy, ISSN 0270-3149, (1993) 14, s. 117-127.

17. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Äitiyden riistiriitojen työstäminen / Pirkko Niemelä.
- In: Psykoterapia, ISSN 0359-601X, (1993) 3, s. 38-44.