[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Niemi, Pekka') results in 44 hits


1. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Aivojen poikkeavuusnegatiivisuus ja afasia puheärsykkeiden havaitseminen tutkimuksessa / Olli Aaltonen...et al..
- In: Fonetiikan päivät, Espoo 1988 : papers from the 15th meeting of the Finnish phoneticians / Matti Karjalainen. - /Espoo/ : Teknillinen korkeakoulu. Sähkötekniikan osasto. Akustiikka ja äänenkäsittely, 1988, s. 187-201. - (Teknillinen korkeakoulu. Akustiikan julkaisusarja, ISSN 0356-083X ; 31).
ISBN 951-754-741-2
2. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Miksi poika voi olla tyttö? : rec. av Coltheart, M., Patterson, & Marshall, J. (red.) Deep dyslexia / M. Laine.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 23 (1988) s. 62-64.

3. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Proceedings of the Finnish-Soviet Symposium on Cognitive Processes : Turku, Finland, May 16-19, 1983 / ed. by Klaus Helkama ja Pekka Niemi. - Hki : Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea, 1988. - 246 s. : ill. - (Publications of the Finnish-Soviet Committee on Scientific-Technological Cooperation, ISSN 0357-055X ; 26).
ISBN 951-9361-32-4
UDC 159.9
4. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Psykologian jatkokoulutusta Suomen Yliopistossa? / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 23 (1988) s. 465-467.

5. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Un enfoque de la inhabilidad lectora basado en procesos y destrezas / Pekka Niemi, Elisa Poskiparta.
- In: Leer en la escuela : nuevas tendencias en la ensenanza de la lectura / Obra coordinada por la Fundacion German Sanchez Ruiperez. - Madrid : Fundacion German Sanchez Ruiperez, 1989, s. 439-447. - (Biblioteca del Libro).
ISBN 84-368-0466-X
6. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Fristående studier psykologi : kognitiva processer och perception / Pekka Niemi . - Åbo : Kurcentralen vid Åbo akademi, 1989. - 17 s. : ill.

7. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Moderni oppimispsykologia ja yliopisto-opetus / Pekka Niemi.
- In: Kielikukko, ISSN 0780-0940, (1989) 2, s. 39-41.

8. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Physiological and cognitive correlates of vowel perception in aphasic patients / O. Aaltonen...et al.
- In: Folia phoniatrica, ISSN 0015-5705, 41 (1989) 4-5,

9. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Reading long words embedded in sentences : informativeness of word halves affects eye movements / J. Hyönä, P. Niemi & G. Underwood.
- In: Journal of experimental psychology : human perception and performance, ISSN 0096-1523, 15 (1989) s. 142-152.

10. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Fristående studier i psykologi : psykologi som vetenskap / Pekka Niemi. - Åbo : Kurscentralen vid Åbo Akademi, 1990. - 17 s.

UDC 378.14
11. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Eye movements during repeated reading of a text / J. Hyönä, P. Niemi.
- In: Acta psychologica, ISSN 0001-6918, 73 (1990) s. 259-280.

12. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Semantic errors in a deep dyslexic / M. Laine, P. Niemi, J. Niemi, P. Koivunselkä-Sallinen.
- In: Brain and language, ISSN 0093-934X, 38 (1990) s. 207-214.

13. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Recent explorations into the etiology of reading difficulties : insights from language and cognition / P. Niemi.
- In: International journal of disability, development and education, ISSN 1034-912X, 37 (1990) s. 17-28.

14. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Kognitiotiede Suomessa : rec. av A. Hautamäki (toim.), Kognitiotiede. Helsinki, Gaudeamus, 1988 / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 25 (1990) s. 336-338.

15. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Chemical restraint-recovery with medetomidine and atipamezole in veterinary small animal practice / T. Vähä-Vahe, P. Niemi, J. Tuominen.
- In: Acta veterinaria Scandinavica, ISSN 0044-605X, vol. 32 (1991) s. 387-393.

16. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Decoding and comprehension : independent or interactive aspects of reading? / Pekka Niemi.
- In: The fourth European conference for research on learning and instruction, University of Turku, Finland, August 24-28, 1991 : abstract volume / ed. by Erno Lehtinen, Marja Vauras, Anna-Mari Alaja. - Turku : EARLI, 1991, s. 78-79.

17. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- In: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

18. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Discrimination of speech and non-speech sounds by brain-damaged subjects : electrophysiological evidence for distinct perceptual processes / O. Aaltonen.../et al./.
- In: Fonetiikan päivät - Oulu 1991 : papers from the 16th meeting of the Finnish phoneticians / Kari Suomi (toim./ed.). - Oulu : Oulun yliopisto, 1991, s. 89-100. - (Logopedian ja fonetiikan laitoksen julkaisuja, ISSN 0782-2359 ; n:o 5).
ISBN 951-42-3138-4
19. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Kuva psykologiasta - vain ihmiskuva? / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, (1991) s. 40-41.

20. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  11. pohjoismainen lukemiskongressi / E. Poskiparta, Pekka Niemi.
- In: Kielikukko, ISSN 0780-0940, (1992) 3, s. 28.

21. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Comprehending coherent and incoherent text : evidence from eye movement patterns and recall performance / M. Vauras, J. Hyöna, Pekka Niemi.
- In: Journal of research in reading, ISSN 0141-0423, 15 (1992) s. 39-54.

22. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Finland / Pekka Niemi.
- In: International psychology : views from around the world / ed. by Virginia Staudt Sexton and John D. Hogan. - Lincoln : University of Nebraska Press, 1992, s. 129-135.
ISBN 0-8032-4184-4
23. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Taitojen oppiminen / Pekka Niemi.
- In: Psykologia 92 : abstraktikirja / toim. Maarit Silvén ja Maarit Pitkänen. - /Hki/ : Suomen psykologinen seura, 1992, s. 5.
ISBN 951-96008-9-2
24. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Discrimination of speech and non-speech sounds by brain-damage subjects / O. Aaltonen...et al.
- In: Brain and language, ISSN 0093-934X, 44 (1993) s. 139-152.

25. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Hur inverkar en läsintervention på skolgemenskapen / Pekka Niemi.
- In: Kongressrapport fra Den 11. nordiske lesekongress : TEMA: Tid for lesning, 5.-7. augusti 1992 på Norsk Laererakademi, Amalie Skrams vei 3, Sandviken-Bergen / : Inger-Johanne Jenssen. - S. l. : Forening for Leseopplaering, 1993, s. 41-52.

26. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Kielellisen tietoisuuden harjaannuttaminen kahdessa turkulaisessa päiväkodissa / Ritva Antila...et al.. - Turun kaupunki : Sosiaalikeskus, 1993. - 21 s. : ill . - (Turun kaupungin sosiaalikeskuksen julkaisuja ; 7, 1993). Kasvatus- ja perheneuvolan tutkimuksia.

27. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Kognitiivisten taitojen oppiminen ja opettaminen / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 28 (1994) s. 160-166.

28. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Lukeminen ja lukemisvaikeudet / P. Niemi, E. Poskiparta & J. Lindemann.
- In: Oppimisvaikeudet ja opetuksen kehittäminen : katsaus Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen toimintaan ja tutkimukseen / Maija Vauras (toim.). - Helsinki : Suomen psykologinen seura, 1993, s. 7-16. - (Acta psychologica Fennica. Soveltavan psykologian monografioita, ISSN 0783-408X ; 6).
ISBN 952-976802-8
29. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Leikkien eroon oppimishäiriöistä / Pekka Niemi.
- In: Hyvä terveys, ISSN 1236-3081, (1994) 4, s. 40-42.

30. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Tule taitavaksi lukijaksi / P. Niemi, M. Vauras.
- In: Tiede 2000 (1994) 6, s. 44-48.

31. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Muistiprosessit lukemisessa ja lukemishäiriöissä / Pekka Niemi, Elisa Poskiparta.
- In: Oppimisvaikeudet : neuropsykologinen näkökulma / toimituskunta: Heikki Lyytinen...[et al.]. - [Helsinki] : WSOY, 1995, s. 264-280.
ISBN 951-0-20105-7
32. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Onko ennen koulua opitusta lukutaidosta hyötyä? / Sirpa Hämäläinen, Pekka Niemi .
- In: Kirjoitetun kielen prosessointi / toim. Jukka Hyönä, Heikki Lang, Marja Vauras. - Turku : [Turun yliopisto]. Oppimistutkimuksen keskus, 1995, s. 89-102.
ISBN 951-29-0624-4
33. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Tests guide the second school psychologists, not the learning problem? / Pekka Niemi.
- In: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, vol. 39 (1995) s. 99-106.

34. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Information technology on the move : technical and behavioural evaluations of mobile telecommunications / Geoffrey Underwood ... [et al.]. - Chichester : Wiley, cop. 1994. - ix, 245 s. : ill. - (Wiley series in communication and distributed systems).
ISBN 0-471-93850-5
35. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Käyttäjän opas : aLeksis 1 / [R. Kinnunen ... [et al.]]. - [Turku] : Turun yliopisto, oppimistutkimuksen keskus, 1997. - 167, [5] s. : ill.
ISBN 951-29-0927-8
36. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Käyttäjän opas : aLeksis-työkalut / [R. Kinnunen ... [et al.]]. - [Turku] : Turun yliopisto, oppimistutkimuksen keskus, 1997. - 42, [3] s. : ill.
ISBN 951-29-0984-7
37. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Lukeminen ja lukemishäiriöt / P. Niemi.
- In: Mieli ja aivot : kognitiivinen neurotiede / toimittaneet Antti Revonsuo, Heikki Lang, Olli Aaltonen. - Turku : Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö, 1996 , s. 339-346.
ISBN 951-29-0852-2
38. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Paniikkihäiriön hoidossa saadun oirereduktion merkitys elämänhallinnan kannalta / T. I. Orenius ... [et al.].
- In: Elämän hallinta : ohjelma ja abstraktit / Psykologia 96, Turku 28.-30.8. ; [toimitus: Marja-Leena Porsanger ja Katja Arola]. - [Turku] : [Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus], 1996, s. 354. Poster-abstrakt P60.
ISBN 951-29-0780-1
39. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Primers as socializing agents in American and Finnish schools / J. Hyönä ... [et al.].
- In: Comparative education review, ISSN 0010-4086, 39 (1995) s. 280-298.

40. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Psykologiska institutionen / Vappu Viemerö & Pekka Niemi.
- In: Pahantapaisista pojista ja tytöistä itkeviin vauvoihin : yli 100 vuotta lasten mielenterveystyötä / [toimituskunta: Terttu Arajärvi ... et al.]. - Tampere : Kivipaino, 1996, s. 246-248. - (Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön julkaisusarja, ISSN 0786-0307 ; n:o 6). Summary : From maladjusted boys and girls to baby crying.
ISBN 952-90-7237-6
41. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  [Rev. of] Dyslexia in children : multidisciplinary perspectives / edited by Angela Fawcett, Rod Nicolson. - New York, cop. 1994 / Pekka Niemi.
- In: The European journal of cognitive psychology, ISSN 0954-1446, 8 (1996) s. 106-109.

42. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Successful remedial teaching with fewer resources / P. Niemi & E. Poskiparta.
- In: Reading disability and its treatment / [ed. by] Britta Ericson, Jerker Rönnberg . - Norrköping : Läspedagogiska Institutet EMIR, 1997, s. 67-84. - (EMIR report, ISSN 1402-1382 ; 1997, 2).
ISBN 91-7871-865-1
43. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Vaikeuksia ja ratkaisuja / Pekka Niemi.
- In: Erilainen oppija : oppimisvaikeuksien kokeminen, syyt, esiintyvyys ja kuntoutus / [toimittaja: Kaisa Strandén]. - Helsinki : Stakes, 1997, s. 27-30. Pohjautuu Oikeus oppimiseen-konferenssin esitelmiin.
ISBN 951-33-0487-6
44. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Ymmärrettävää konstruktivismia : [rec. av Oppiminen ja koulutus / Maijaliisa Rauste-von Wright, Johan von Wright. - Porvoo, 1994] / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 31 (1996) 1, s. 61-63.