[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nilsson, Ann-Marie') results in 5 hits


1. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  Brunsskapellet spelar svensk 1800-talsmusik : om svenska musikers arbetsförhållanden / Ann-Marie Nilsson.
- In: Från stormakt till smånation : Sveriges plats i Europa från 1600-tal till 1900-tal : en antologi / utg. av S. Dahlgren, T. Jansson, H. Norman. - Stockholm : Tiden, 1995, s. 298-313.
ISBN 91-550-4120-5
2. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  "Discubuit" - a service, a procession - or both? : some notes on the discubuit Jesus in North European traditions / Ann-Marie Nilsson.
- In: Laborare fratres in unum : festschrift László Dobszay zum 60. Geburtstag / herausgegeben von Janka Szendrei und David Hiley. - Hildesheim : Weidmann, 1995 , s. 241-248.
ISBN 3-615-00171-0
3. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  IGEB-Tagung på Johannes Gutenberg-Universität, Mainz / Ann-Marie Nilsson.
- In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, 78 (1996) s. 127-128.

4. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  Instrumentbesättning i svenska blåsoktetter före c:a 1920 / Ann-Marie Nilsson.
- In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, 76/77 (1994/1995) s. 69-103.

5. Nilsson, Ann-Marie / Musikvetenskapliga institutionen
  Nordic network on liturgy and the arts in the middle ages / Ann-Marie Nilsson.
- In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, 78 (1996) s. 135-139.