[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nordström, Nina') results in 1 hits


1. Nordström, Nina / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Internationella organisationer : kompendium / Nina Nordström. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 178 s. - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 4).