[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nummelin, Rolf') results in 8 hits


1. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Bröderna Dahlström : Åbos konstmecenater / Rolf Nummelin.
- In: Konsthistorisk tidskrift, ISSN 0023-3609, 58 (1989) 3-4, s. 129-132.

2. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Rönndruvans glöd i Norden : rec. av Bo Grandien, Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 64-71.

3. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Tio impulsexempel och en case study ur finländsk konst / Rolf Nummelin.
- In: Den 3.die internordiske kunsthistorikerkongres, Ry, Danmark 5.-8. maj 1990. - Kopenhavn : Kopenhavns universitet. Institut for kunsthistorie, 1990, s. 30.

4. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Ur Lilius' tecknaruniversum : rec. av Carl-Gustav Lilius, Drawings - piirustuksia - teckningar. Inledning av Erik Kruskopf / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidsskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 53-54.

5. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Gallen-Kallela, Akseli / Rolf Nummelin.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 7 : fredl-gral / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1992, s. 309. Omslagstitel: NE.

6. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Stiftelsens för Åbo Akademi konstsamling / Rolf Nummelin.
- In: Galleria Academica Aboensis / . - <Åbo> : Åbo konstmuseum, 1993, s. 10-12. - (Åbo konstmuseums publikationer ; 1993, 1).
ISBN 952-9576-01-3
7. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Bibliography of Sixten Ringbom 1935-1992 / Rolf Nummelin.
- In: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 355-374. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
8. Nummelin, Rolf / Konstvetenskapliga institutionen
  Rubens ligger inte bakom allt : om förlagor och motivdetaljer i Mikael Toppelius' Korsnedtagandet i Kempele kyrka / Rolf Nummelin.
- In: Näköalapaikalla : Aimo Reitalan juhlakirja / toim. = red. Anna Ruotsalainen. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1996, s. 137-142. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 17). English summary s. 199.
ISBN 951-95275-9-1