[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nyberg, Ingeborg') results in 3 hits


1. Nyberg, Ingeborg / Institutionen för lärarutbildning
  Att förmedla tro : G. O. Rosenqvists syn på kristen förkunnelse och undervisning / Ingeborg Nyberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 327 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-53-2
UDC 25, 372, 2
2. Nyberg, Ingeborg / Institutionen för lärarutbildning
  G. O. Rosenqvist : en visionär kyrkoledare i Borgå stift / Ingeborg Nyberg.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1990 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1990, s. 18-25.
ISBN 951-550-410-4
3. Nyberg, Ingeborg / Institutionen för lärarutbildning
  Tyngdpunktsförskjutningar i nordisk religionspedagogik / Ingeborg Nyberg.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 239-246.
ISBN 952-9616-10-4