[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nyberg, Rainer') results in 9 hits


1. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Arbetsmotivationens determinanter och konsekvenser bland finlandssvenska facklärare / Rainer Nyberg.
- In: Rapport från nordisk yrkespedagogisk konferens, Rosenön 14-17. juni 1988 : forsknings och utvecklingsarbete i yrkespedagogik : fortbildning i yrkespedagogik : Byrån för utbildning och forskning. Sektion 4. UHÄ, 1988, s. 11-16.

2. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkeslärares arbetsmotivation : orsaker och samband med elevers inställning till undervisningen / Rainer Nyberg. - Åbo Pargas : Åbo akademis förlag Tidningsbokhandeln, distr., 1988. - 248 s. : ill. Summary.
ISBN 951-9498-29-X
UDC 331, 377, 331.101.3, 377.12, 37.015.32, 371.15
3. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Arbetsmotivation och självupplevd kompetens bland yrkeslärare / Rainer Nyberg.
- In: Yrkespedagogik i Norden, ISSN 0902-8900, (1989) 5, s. 30-35.

4. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Samarbete kring svenskspråkig yrkeslärarutbildning / Rainer Nyberg.
- In: Matkan varrelta : AHO 30 vuotta / Markus Sauri (toim.). - Hämeenlinna : Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto, 1989, s. 93-96. - (Julkaisuja/Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopsto, ISSN 0358-8890 ; n:o 53).
ISBN 951-9391-57-6
5. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Studiemotivation och inlärning inom yrkesutbildningen : en teoretisk översikt / Rainer Nyberg och Pekka Ruohotie. - Tavastehus : Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, 1988. - 82 s. : ill. - (Ammattikasvatussarja, ISSN 0786-6879 ; 1).
ISBN 951-44-2434-4
UDC 377, 159.9
6. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Inlärning och motivation bland studerande i finlandssvenska handelsläroanstalter : forskningsteori och preliminära resultat / Rainer Nyberg . - Tavastehus : Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, 1990. - 160 s. - (Ammattikasvatussarja, ISSN 0786-6879 ; 3).

7. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Förbättrad undervisning : betänkande av arbetsgruppen för förbättrad inlärning och undervisning (FIU) : avgivet till förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi 15 januari 1991. - Åbo : Åbo akademi. Studiebyrån, 1991. - 49 bl.
ISBN 951-649-835-3
8. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Vart är yrkespedagogisk forskning och utbildning på väg? : en internationell översikt / Rainer Nyberg.
- In: Ammattikasvatuksen tutkimus Hämeenlinnan tutkimusyksikössä 1990-1991 / toim. Pekka Ruohotie. - Hämeenlinna : Tampereen yliopisto, 1991, s. 215-265. - (Ammattikasvatussarja/Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, ISSN 0786-6879 ; 4).
ISBN 951-44-3003-4
9. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Vart är yrkespedagogisk forskning och utbildning på väg? : en internationell översikt / Rainer Nyberg.
- In: Ammattikasvatuksen tutkimu Hämeenlinnan tutkimusyksikössö 1990-1991 / toim. Pekka Ruohotie. - Hämeenlinna : Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, 1992, s. 215-256. - (Ammattikasvatussarja / Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, ISSN 0781-6879 ; 4).
ISBN 951-44-3003-4