[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nygren-Landgärds, Christina') results in 3 hits


1. Nygren-Landgärds, Christina / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Fotboll och bandknytning - två sidor av samma sak / Christina Nygren-Landgärds.
- In: Slöjdforum, ISSN 0346-0509, (1997) 5, s. 31-33.

2. Nygren-Landgärds, Christina / Institutionen för lärarutbildning
  I fogen mellan grundskola och lärarutbildning : en tvärvetenskaplig studie om undervisningsämnet textilslöjd, dess innehåll och didaktiska strukturer : forskningsplan / Christina Nygren-Landgärds.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

3. Nygren-Landgärds, Christina / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen / Christina Nygren-Landgärds. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 137, [5] s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 15). Del 6 : Det tänkta och det upplevda undervisningsämnet : en studie om undervisning i slöjdpedagogik.
ISBN 952-12-0024-3