[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nyman-Kurkiala, Pia') results in 5 hits


1. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kedjeåtervandringen från Jakobsstadskolonin : en fallstudie i innovationsspridningens betydelse för finlandssvensk migration / Pia Kurkiala-Nyman. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990. - 218 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 10).
ISBN 951-649-773-X
2. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kedjeåtervandring som en innovationsspridning / Pia Nyman-Kurkiala.
- In: Migrationen och den framtida Norden : 8:de Nordiska migrationsforskningsseminariet / Ismo Söderling och Jouni Korkiasaari. - Åbo : Migrationsinstitutet, 1991, s. 309-314. - (Migrationsstudier. B, ISSN 0358-0083 ; 3).
ISBN 951-9266-42-9
3. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Jakobstadskolonin i Gävle : en indvandrarkolonis utveckling och sociala struktur / Pia Kurkiala-Nyman. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 241 s. : ill., kart. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 12).
ISBN 951-649-886-8
4. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkligt färgade konflikter mellan finlandssvenska och finska ungdomar / Pia Nyman-Kurkiala.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

5. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Ungdomsforskning vid Kvarken / red.: Pia Nyman-Kurkiala. - Vasa : [Åbo Akademi] Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1995. - 152 s. : diagr., tab. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 29).
ISBN 951-650-689-5