[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Nynäs, Carina') results in 1 hits


1. Nynäs, Carina / Skärgårdsinstitutet
  Förlåtelsen finns inte men är också försoningen en myt? : artikel om ondskeskildringar i litteraturen utgående från Magnus Dahlströms pjäs Järnbörd / Carina Nynäs.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 6, s. 54-67.