[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ojala, Lauri') results in 2 hits


1. Ojala, Lauri / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Strategisen suunnittelun ja markkinoinnin merkitys satamille / Lauri Ojala.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1988/89 pidetyt yleisöluennot / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 49-74. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 20).
ISBN 951-880-293-9
UDC 656.6, 656.6
2. Ojala, Lauri / Ekonomisk-geografiska institutionen
  On the relationships between indusry's distribution strategies and the transportation industry / Lauri Ojala.
- In: Logistik i Norden / T. Skjött-Larsen (red.). - Kopenhavn, 1990,