[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Orlov, Janina') results in 23 hits


1. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Gogol mot resten av världen : rec. av Kjell Johansson, Gogols ansikte. Norstedts 1989 / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 157-159.

2. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Tove Jansson, Rent spel. Schildts 1989 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 1, s. 106-107.

3. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Irmelin Sandman-Lilius, Mattan från Kars. Bonniers 1989 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 2-3, s. 130-131.

4. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  "What am I! Tsar or Babe? : the role of Tsar Saltan / Janina Orlov.
- In: Carina amicorum : Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata / redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 219-234.
ISBN 951-9498-62-1
UDC 82, 808, 082 Davidsson
5. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Kulturöverföringens ädla konst / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-0248X, (1991) 3-4, s. 203-211.

6. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Eeva Kilpi, Vinterkrigets tid. Fripress/Legenda 1990 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) 5-6, s. 141-142.

7. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Irmelin Sandman-Lilius, Främlingsbilden. Bonniers 1990 / Janina Orlov .
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) 5-6, s. 138-139.

8. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Utsikt från en spjälsäng : Eduard Limonovs författarskap / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 10, s. 563-568.

9. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Österbotten, Österbotten : rec. av Yvonne Hoffman, Wava Stürmer, Anita Wikman (red.), Femtiosex Österbottniska författare berättar om sig själva. Svenska Österbottens Litteraturförening, Oy Fram Ab, Vasa 1990 / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-0248X, 1, s. 57-58.

10. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Brev från Klara : rec. av Tove Jansson, Brev från Klara. Schildts, 1991 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1992) 1, s. 94.

11. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hästen hemma : rec. av Irmelin Sandman-Lilius, Hästen hemma. Bonniers 1991 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1992) 2, s. 107.

12. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Ryskt liv : rec. av Ljudmila Petrusjevskaja, Odödlig kärleksberättelse / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-024X, (1992) 1-2, s. 85-86.

13. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bland ryska kroppar : rec. av Viktor Jerofejev. Skönheten från Moskva, roman, Bonnier, Alba 1991, i övers. av Karin Nordlander / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 6, s. 363-365.

14. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Kärlekens ansikten : rec. av Nina Berberova: Kyparen och slinkan, noveller i övers. från ryskan av Hans Björkegren, Bonniers 1992 / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 2-3, s. 136-137.

15. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Längtan efter barrdoftsdrömmar : om Marina Palej / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 2-3, s. 111-117.

16. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Mumin in my mind / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, vol. 40 (1993) 2-3, s. 24.

17. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  På jakt efter en grekisk pappa : tankar om ungdomsromanen / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 482-487.

18. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Eeva Kilpi: Längtans tid, roman i sv. övers av Kerstin Lindqvist, Legenda 1991 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 40 (1993) 1, s. 108.

19. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  "Russkie oskolki" : (ryska skärvor) / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 9-10, s. 618-623.

20. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Nordic women's literary history, i: I Guds namn Nordisk kvinnolitteraturhistoria I. Höganäs förlags AB Wiken 1993 / Janina Orlov.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 212-214.
ISBN 91-22-01630-9
21. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Varför vände sig Orfeus om? / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 2-3, s. 111-118.

22. Orlov, Janina / Ryska institutionen
  Mif Peterburga i obraz carja v Skazke o Care Saltane / Janina Orlov.
- In: Materialy III i IV Pu'kinologièeskogo kollokviuma v Budape'te 1991, 1993 / Pu'kinologièeskij kollokvium 3. 1991 Budapest ; Pu'kinologièeskij kollokvium 4. 1993 Budapest (coauthr) ; Kovács Árpád 1944- (ed.). - [Budapest] : Argumentum, 1995, s. 75-86. - (Studia Russica Budapestinensia 2-3. / Eötvös-füzetek Ú. f. ; 22).
ISBN 963-446-222-7
23. Orlov, Janina / Ryska institutionen
  Den muminfierade texten : frågan om barnlitteratur, i synnerhet finlandssvensk / Janina Orlov.
- In: Från kulturväktare till nightdrivers : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996, s. 75-99. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 599). Övrig titel: Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur.
ISBN 951-583-025-7