[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Palmqvist, Olav') results in 2 hits


1. Palmqvist, Olav / Institutionen för lärarutbildning
  Några tips för språkundervisningen / Olav Palmqvist.
- In: Tempus, ISSN 0355-8053, (1988) 6,

2. Palmqvist, Olav / Institutionen för lärarutbildning
  Tietokoneavusteisesta kieltenopetuksesta / Olav Palmqvist.
- In: Opettaja, ISSN 0355-3965, (1988) 40,