[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Pekola-Sjöblom, Marianne') results in 2 hits


1. Pekola-Sjöblom, Marianne / Institutionen för offentlig förvaltning
  Om möjligheterna att påverka kostnaderna för den kommunala serviceproduktionen / Marianne Pekola-Sjöblom & Stefan Sjöblom.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1992) 3, s. 149-158.

2. Pekola-Sjöblom, Marianne / Institutionen för offentlig förvaltning
  Produktionskostnaderna påverkas inte av kommunstorleken : serviceutbudet avgör kostnadsnivån inom social- och hälsovårdsväsendet / Marianne Pekola-Sjöblom.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1992) 6, s. 34-35.