[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Pikkala, Sari') results in 9 hits


1. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Experiment som politik : länsdelegationsexperimentet i handlingsrationell belysning / av Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 31 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 289, 6).
ISBN 951-649-606-7
UDC 353/354
2. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Inställningar till länsdelegationsreformen / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 28 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 278, 2).
ISBN 951-649-545-1
UDC 351/354, 353(480)
3. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Länets rådgivare : sidoorganen vid länsstyrelsen för Åbo och Björneborgs län mot bakgrunden av länsdelegationsreformen / av Marianne Pekola, Sari Pikkala, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning , 1989. - 95 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 277, 1). Utg. på finska: Neuvonantajat. Occasional papers 8/1989. Turun Yliopsto. Poliitiikan tutkimuksen laitos.
ISBN 951-649-542-7
UDC 351/354
4. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  När friheten gryr : utgångsläget i frikommunen Ekenäs / av Krister Ståhlberg och Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 100 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 294).
ISBN 951-649-627-X
5. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Sidoorganens verksamhet : en undersökning om länsstyrelsens sidoorgan i Åbo och Björneborgs län / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 97 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 282, 3).
ISBN 951-649-566-4
UDC 351/354
6. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Hur leds kommunerna? : en granskning av ledarskapsstilar bland de finländska kommundirektörerna / Sari Pikkala.
- In: Kommunalvetenskapliga tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 1, s. 32-44.

7. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kostnadsvariationer i kommunal serviceproduktion : den kommunala grundskolan / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1991. - 45 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 352).
ISBN 951-649-981-3
8. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kommundirektörer : en profession? / av Sari Pikkala.
- In: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 222-250. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
9. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Omgivning, ledarskap och förändring i kommunerna / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo akademi, 1992. - 138 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, ISSN 0358-5654 ; 391).
ISBN 951-650-172-9