[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Pirjatanniemi, Elina') results in 2 hits


1. Pirjatanniemi, Elina / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Förutsättningarna för mellanstatlig talan : en studie i internationell miljörätt / Elina Pirjatanniemi. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1993. - 99 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 406). Projektpublikation / Forskningsprojektet "Ansvar för gränsöverskridande miljöföroreningar" nr. 10.
ISBN 951-650-273-3
2. Pirjatanniemi, Elina / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen / Nina Nordström...[et al.]. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1994. - 182 s.
ISBN 951-640-713-7