[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Pirkola, Hannu') results in 2 hits


1. Pirkola, Hannu / Institutionen för offentlig förvaltning
  Rationaalisempaan päätöksentekoon kuntien elinkeinopolitiikassa / Hannu Pirkola . - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1992. - 80 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 368). Sammanfattning.
ISBN 951-650-079-X
2. Pirkola, Hannu / Institutionen för offentlig förvaltning
  Rationaalisempaan päätöksentekoon kuntien elinkeinopolitiikassa : 2 / Hannu Pirkola. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1993. - 99 s. : ill., diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 397). Sammanfattning.
ISBN 951-650-225-3