[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Reuter, Johan') results in 4 hits


1. Reuter, Johan / Institutionen för biologi
  Biologin i Snows två världar / Maria Reuter och Johan Reuter.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 5, s. 320-323.

2. Reuter, Johan / Institutionen för biologi
  In på livet / Maria Reuter och Johan Reuter.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 5, s. 323-325.

3. Reuter, Johan / Institutionen för biologi
  Hon, han och homosex / Johan Reuter.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 4, s. 216-224.

4. Reuter, Johan / Institutionen för biologi
  Den trimmade människan / Johan Reuter.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 2, s. 51-54.