[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Rinne, Johannes') results in 3 hits


1. Rinne, Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Den ortodoxa synen på prästadömet / Ärkebiskop Johannes.
- In: Kyrkorna och ämbetet / red. av Jaakko Rusama. - Hfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1989, s. 11-12. - (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie, ISSN 0783-3725 ; nr 5).

2. Rinne Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Rooma ja Bysantti eli paavius ortodoksisen kirkon näkökulmasta / Arkkipiispa Johannes.
- In: Paavi / toim. Jan Aarts. - Hki : Kirjaneliö, 1989, s. 117-148.
ISBN 951-600-765-1
UDC 26, 28, 23
3. Rinne, Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Världen som ikon / Johannes Rinne.
- In: Bysans och Norden : akta för nordiska forskarkursen i bysantinsk konstvetenskap 1986 / red. av Elisabeth Piltz. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1989, s. 19-22. - (Acta Universitatis Upsaliensis Figura. N.S., ISSN 0071-481X ; 23).
ISBN 91-554-2426-0
UDC 7.033.2