[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Rolf Nummelin') results in 1 hits


1. Rolf Nummelin / Konsthistoriska institutionen
  Postmodernistisk konstessäistik : Tom Sandqvist, Bilden är i bilden. Estetisk teori och praktik i det postmoderna fältet. Brutus Östlings förlag Symposion. Stockholm/Stenhag 1992. ISBN 91-7139-181-2 / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 509-511.