[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Rombach, Björn') results in 1 hits


1. Rombach, Björn / Företagsekonomiska institutionen
  Det går inte att styra med mål! : en bok om varför den offentliga sektorns organisationer inte kan målstyras / Björn Rombach. - Lund : Studentlitteratur, 1991. - 123 s.
ISBN 91-44-32301-8