[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ruth, Jan-Erik') results in 9 hits


1. Ruth, Jan-Erik / Socialpolitiska institutionen
  Harrastus- ja opiskelutoiminnaan tavoitteet eläkeiässä / M. Pitkänen, J.-E. Ruth.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1992) 3, s. 164-175.

2. Ruth, Jan-Erik / Socialpolitiska institutionen
  Osallistuminen harrastus- ja opiskelutoimintaan eläkeiässä / M. Pitkänen, J.-E. Ruth.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1992) 2, s. 83-96.

3. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Expressions of aggression in the life stories of aged women / J.-E. Ruth, P. Oberg.
- In: From conflict to cooperation : multidisciplinary studies on aggression in animals and humans, September 6-11, 1992 : X world meeting if ISRA, International Society for Research on Aggression, September 6-11, 1992. - Siena : Istitutio di Fisilogia Umana, 1992, s. 133-146.

4. Ruth, Jan-Erik / Socialpolitiska institutionen
  Harrastus- ja opiskelutoimintaan osallistumisen esteet eläkeiässä / Marita Pitkänen, Jan-Erik Ruth.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1993) 1, s. 19-30.

5. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Kognitio ja vanheneminen : älykkyys, oppiminen ja muistitoiminta / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
6. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Livsloppsformer och åldrande i Finland / P. Öberg, J.-E. Ruth.
- In: Livslöp blant gamle i Norden / Kar Waerness, Jan-Erik Ruth, Lars Tornstam (red.). - Oslo : Norsk gerontologisk institutt, 1993, - (Rapport / Norsk gerontologisk institutt ; 1993, 2).

7. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Persoonallisuus, elämänhallinta ja elämäntapa / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
8. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Tulevaisuuden ikäntyneet / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
9. Ruth, Jan-Erik / Socialpolitiska institutionen
  Livsstil, livslopp och åldrande : rapport från ett Nordiskt forskarsymposium, Kuntokallio, Finland, 1986 / Jan-Erik Ruth (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1988. - [5], 149 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi ; 33).
ISBN 951-649-517-6