[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ryökäs, Esko') results in 5 hits


1. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Miten tekisin yhteiskunnallista työtä / Esko Ryökäs. - Hki : Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus, 1989. - 48 s. : ill.
ISBN 951-95801-4-1
2. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Freedom and guided freedom : arrangements for spiritual guidance of the workers in different churches and denominations / Esko Ryökäs. - Tampere : Research Institute of the Lutheran Church in Finland, 1995. - 45 s. : ill. - (Publication of the Research Institute of the Lutheran Church in Finland, ISSN 0355-144X ; no. 45). Summary based on Vapaus ja ohjattu vapaus.
ISBN 951-693-205-3
3. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kirkkososiologian metodinen murros - onko sitä? / Esko Ryökäs.
- In: Usko elämän kätkössä : kirkkososiologian vaiheita ja näkökulmia vuosituhannen lopulla : käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 1996 / toimittanut Hannu Vapaavuori. - Helsinki : Helsingin yliopisto, käytännöllisen teologian laitos, 1996, s. 178-194. - (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, ISSN 1236-584X ; 82). Ryggtitel: Kirkkososiologian vaiheita ja näkökulmia.
ISBN 951-45-7264-5
4. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  .
- In: Minä, diakoni : tutkimus uusimuotoiseta diakonikoulutuksesta valmistumassa olevien diakonien näkemänä / Esko Ryökäs. - [Helsinki] : Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus, 1995, - (Diakoniakoulutuksen tutkinnonuudistuksen seurantaraportti ; 4).

5. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Die olle des Volkes als Indikator der Entwicklung / Esko Ryökäs.
- In: Informationes theologiae europae : internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie / Hrsg. von Ulrich Nembach, Heinrich Rusterholz, Paul M.Zuhlehner. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1997, s. 185-191.
ISBN 3-631-45454-6