[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Söderholm, Annika') results in 1 hits


1. Söderholm, Annika / Socialpolitiska institutionen
  Pensionssystemets konstruktion och befolkningsstrukturens förändring i Finland / Annika Söderholm. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1996. - 67 s. : diagr., ill., tab.. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 451). Sammanfattning. - Abstract.
ISBN 951-650-697-6