[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Söderholm, Torbjörn') results in 2 hits


1. Söderholm, Torbjörn / Åbo Akademis bibliotek
  Gamla böckers magik / Torbjörn Söderholm.
- In: Kirja 500 : suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlanäyttely den finländska bokens 500-årsjubileumsutställning Turun linna 5.2.-31.8.1988 Åbo slott 5.2.-31.8.1988 / julk. = utg.: Turun maakuntamuseo = Åbo landskapsmuseum. - Turku : Turun maakuntamuseo, 1988, s. 70-78. Även i finsk översättning.
ISBN 951-9125-66-3
UDC 06, 655, 82(091)+82.0
2. Söderholm, Torbjörn / Åbo Akademis bibliotek
  Synopsis, bibliotekstidskrift som jag läser / Torbjörn Söderholm.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 24 (1991) 3, s. 68-68.