[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Saarinen, Martin') results in 2 hits


1. Saarinen, Martin / Institutionen för värmeteknik
  Metoder för implicit lösning av fältfunktioner på parallelldator utgående från en 2-dimensionell geometrisk fältindelning / Martin Saarinen. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 22 s. : ill. - (Rapport/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Institutionen för värmeteknik, ISSN 0781-982X ; 1991, 7).
ISBN 951-649-945-7
UDC 66
2. Saarinen, Martin / Institutionen för värmeteknik
  Solving a diffusion equation on concurrent processors and a set of high performance computers / Martin Saarinen, Ralf Östermark. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 13 s. - (Rapport/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Institutionen för värmeteknik, ISSN 0781-982X ; 1991, 15).
ISBN 951-650-004-8
UDC 66