[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Salin, Jarl-Gunnar') results in 3 hits


1. Salin, Jarl-Gunnar / Institutionen för värmeteknik
  On determination of surface emission factors in wood drying / Ove Söderström, Jarl-Gunnar Salin.
- In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, 47 (1993) 5, s. 391-397.

2. Salin, Jarl-Gunnar / Institutionen för värmeteknik
  Process for drying timber : /patent/ / Jarl-Gunnar Salin. - USA, 1993. Us, F26B 5/04, 5.197.201, 30.03.1993.

3. Salin, Jarl-Gunnar / Institutionen för värmeteknik
  .
- In: Mass transfer from wooden surfaces : paper presented at the 10th International drying symposium, Kraków, Poland, July 30 - Aug 2, 1996 / Jarl-Gunnar Salin. - Stockholm : Trätek, 1997, - (Rapport/Trätek ; 9702016). Nummerbeteckning: ISRN: TRÄTEK-R--97/016--SE. Anmärkning: med sammanfattning på svenska.