[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sandelin, Kristoffer') results in 6 hits


1. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Lösligheten av svaveldioxid, ammoniak och koldioxid i vatten / Kristoffer Sandelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 25 s. : diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1995, 10). Arbetet har utförts inom ramen för ett delprojekt i Teknologiska Utvecklingscentralens (TEKES) energi- och miljöteknologiska forskningsprogram, SIHTI 2. Delprojektets namn är 501T: Askkomponenters löslighet i vatten - en icke-ideal jämviktsmodell. Sammanfattning.
ISBN 951-650-642-9
2. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Lösligheten för As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se och Zn ur aska och andra restprodukter från kolförbränning / Kristoffer Sandelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [6], 84, [23] s. : ill., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 14). Arbetet har utförts som ett delprojekt i Teknologiska Utvecklingscentralens (TEKES) energi- och miljöteknologiska forskningsprogram, SIHTI 2.
ISBN 951-650-897-9
3. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Temperature effect on the solubility of SO[sub2], NH[sub3], CO[sub2], H[sub2]S, HCN, N[sub2], O[sub2], N[sub2]O, and NO in water / Kristoffer Sandelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [5], 23, [3] s. : ill., diagr. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 15). This work is part of the energy and environmental technology research programme, SIHTI 2 and of the Finnish Technology Development Centre, TEKES.
ISBN 951-650-898-7
4. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Askkomponenters löslighet i vatten : en icke-ideal jämviktsmodell / Kristoffer Sandelin, Rainer Backman.
- In: SIHTI 2 : energia- ja ympäristöteknologia : tutkimusohjelman vuosikirja 1993 / toimittajat: Maija Korhonen, Kari Saviharju. - Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1994, s. 193-206. - (VTT symposium, ISSN 0357-9387 ; 143). På titelbladet även: Energia- ja ympäristötutkimusohjelma. Abstract : SIHTI 2 : energy and environmental technology.
ISBN 951-38-4094-8
5. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Equilibrium analysis of aluminum-fluoride complexes in wet limestone desulfurization processes / K. Sandelin ... [et al.]. - Åbo : Åbo Akademi, 1998 . - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1997, 6).
ISBN 952-12-0153-3
6. Sandelin, Kristoffer / Förbränningskemiska forskargruppen
  Solubility of flue gas components in NaOH based scrubber solutions / Kristoffer Sandelin, Rainer Backman. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - [5], 25, 3 s. : ill., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1997, 2). Abstract.
ISBN 952-12-0003-0