[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sandelin, Ringa') results in 3 hits


1. Sandelin, Ringa / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Evaluering av inköp av skönlitteratur till Åbo stadsbibliotek och Ekenäs stadsbibliotek 1982 och 1985 : pilotundersökning av Ringa Sandelin.../et al./. - Åbo : Åbo akademi, 1988. - 130 s. : tab. - (Publikation, ISSN 0783-3199 ; 2).
ISBN 951-649-443-9
UDC 025.2, 02, 655, 82(091)+82.0
2. Sandelin, Ringa / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Klassifikationssystem för bibliotek i Finland / /red.: Ringa Sandelin ; övers.: Tiina Eklund...et al./. - Hfors : Kirjastopalvelu, 1988. - 331 s.

3. Sandelin, Ringa / Åbo Akademis bibliotek
  Subject access to Scandinavian fiction literature : index methods and OPAC development / by Annelise Mark Pejtersen ... [et al.]. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 1996. - 81 s. + Appendix - (TemaNord, ISSN 0908-6692 ; 1996:608).
ISBN 92-9120-908-2