[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sandelin-Benkö, Singa') results in 4 hits


1. Sandelin-Benkö, Singa / Institutionen för vårdvetenskap
  Resistance to a dynamic world view / Singa Sandelin-Benkö.
- In: World futures : the journal of general evolution, ISSN 0260-4027, vol. 30 (1991 ) no. 4, s. 211-219.

2. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Hälsa och livskvalitet / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Folkhälsan, ISSN 0785-1448, (1997) 3, s. 18-20.

3. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Utbildning av handledare inom social- och hälsovården : ett finländskt perspektiv / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Insikten : Riksföreningen Psykoterapicentrums tidning, ISSN 1400-0938, årg. 6 ( 1997) 1, s. 30-37.

4. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Utforskandets vida marker : reflektioner kring spädbarnet och barnet i daghem och förskola / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 77-86.
ISBN 952-13-0134-1