[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sandvik, Märta') results in 1 hits


1. Sandvik, Märta / Institutionen för pedagogik
  Att förlora ordningen men inte fotfästet : rec. av B. Eneroth, Orelationer. Undflyendets socialpsykologi. Akademeja 1987 / Märta Sandvik.
- In: Vasabladet 16.9.1988