[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Seren, Henrika') results in 1 hits


1. Seren, Henrika / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kostnadsvariationer i kommunal serviceproduktion : kommunal uppfostrings- och familjerådgivning, kommunala A-kliniker, kommunala barnhem / Henrika Serén. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1993. - 138 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 392). (Rapport / Forskningsprojektet "Effektivitet, förvaltning och demokrati i kommuner" ; 18).
ISBN 951-650-172-9