[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sibelius, Patrick') results in 25 hits


1. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  /Debattinlägg/ / Patrick Sibelius.
- In: Kvanttifyysiikka ja filosofia : osa I-II : symposio Helsingissä 29-30.1.1988 / toim.: K.V. Laurikainen. - Hki : University of Helsinki. Research institute for theoretical physics, 1988, - (Report series in theoretical physics, ISSN 0786-2547).
ISBN 951-45-4920-1
2. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  An interpretation within philosophy of the relationship between classical mechanics and quantum mechanics / Patrick Sibelius.
- In: Foundations of physics, ISSN 0015-9018, 19 (1989) 11, s. 1315-1326.

3. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Natural contradictions and the concept of action in mechanics / Patrick Sibelius. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 188 s. - (Acta Academiae Aboensis. Ser. B, mathematica et physica, ISSN 0001-5105 ; vol. 50, nr 2). Diss.: Uppsala universitet.
ISBN 951-9498-61-3
UDC 53, 11/12, 51
4. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Necessary connections in mechanics / Patrick Sibelius.
- In: Synthese, ISSN 0039-7857, 82 (1990) s. 52-76.

5. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  The mechanical and the wavetheoretical aspects of momentum considering discrete action / Patrick Sibelius.
- In: Foundations of physics, ISSN 0015-9018, 20 (1990) s. 1033-1059.

6. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Det dubbeltydiga europeiska kulturarvet / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1991) 2, s. 53-56.

7. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Litenhetens kultur / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1991) 8, s. 221-224.

8. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Malliteorian ontologisista sitoumuksista / Patrick Sibelius.
- In: Ihmisen tiedonkäsittely, symbolien manipulointi ja konnektionismi / toim. Esko Marjomaa & Tere Vaden. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1991, s. 122-132. - (Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, ISSN 0786-647X ; vol. 22).
ISBN 951-44-2933-5
9. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Analyyttisen filosofian ja matematiikan perusteiden suhde holismiin / Patrick Sibelius.
- In: Holismi ja reduktionismi / toim. Tom Kuusela. - Turku : University of Turku, 1992, s. 50-58. - (Report series. R / Department of Applied Physics. University of Turku, ISSN 0789-1922 ; 3).
ISBN 951-880-731-0
10. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Den döende dialogen och filosofins roll däri / Patrick Sibelius.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 521-528.

11. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Eräs vuosien 1917-1992 tilinpäätös / Patrick Sibelius.
- In: Kanava, ISSN 0355-0303, (1992) 9, s. 476-479.

12. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  On formal semantics of first-order theories, a philosopher's approach to conceptual modelling / Patrick Sibelius.
- In: Advances in information modelling and knowledge bases : III: foundations, theory and application / S. Ohsuga...et al. - Amsterdam : IOS press, 1992, s. 229-246. - (Fronties in artificial intelligence and applications).
ISBN 90-5199-073-1
13. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Det katolska och det protestantiska Europa / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1993) 8, s. 204-207.

14. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  A major failure within modern analytic philosophy / Patrick Sibelius.
- In: Journal of philosophy science 60 (1993) 4, s. 558-567.

15. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Matematikens kulturhistoria : [rec. av John MacLeis, Matematikens kulturhistoria. Bokförlaget Forum 1992] / Patrick Sibelius.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 5, s. 307-308.

16. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Quantum mechanisms as a continuous theory of discrete processes / Patrick Sibelius.
- In: Symposia on the Foundations of Modern Physics 1992 : the Copenhagen interpretation and Wolfgang Pauli / ed. by K. V. Laurikainen, C. Montonen. - Singapore : World Scientific, cop. 1993,
ISBN 981-02-1324-7
17. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Glöms bildningen i utbildningen? / Patrick Sibelius.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 10, s. 620-626.

18. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Den högtutbildade kvinnan och hennes män / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 7, s. 157-160.

19. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Kan vi vänta något av kyrkan : en kommentar / Patrick Sibelius.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 1, s. 73-76.

20. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Kulturtidskrifter och andra tidskrifter / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 6, s. 121-122.

21. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Mannen: en sorgsen gäst på den dystra jorden / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 6, s. 134-136.

22. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Scientismen, meningslöshet som livsåskådning / Patrick Sibelius.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 9, s. 519-527.

23. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Ursäkta, vad menar ni? : om den fria viljan / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 7, s. 161-164.

24. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Vilken filosofi? / Patrick Sibelius.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1995) 8, s. 183-185.

25. Sibelius, Patrick / Matematiska institutionen
  Matematikundervisningen - ett reformförslag / Patrick Sibelius.
- In: Lärlust, ISSN 1238-6200, (1995) 5-6, s. 16. Utg. av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.