[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Silvennoinen, Birgitta') results in 2 hits


1. Silvennoinen, Birgitta / Institutionen för biokemi och farmaci
  Laborationer i läkemedelsframställning II / sammanst. av Malin Brännback...et al. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för biokemi och farmaci, 1990. - 63 blad : ill. Omarb. uppl. - Läromedel i kompendieform.

2. Silvennoinen, Birgitta / Institutionen för biokemi och farmaci
  TV:n som hjälpmedel vid distansundervisning / J. Lilja, B. Silvennoinen.
- In: Finlands apotekartidning, ISSN 0355-533X, 79 (1990) s. 13-15.