[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sjöberg, Boris') results in 5 hits


1. Sjöberg, Boris / Matematiska institutionen
  Grundkurs i talteori / Boris Sjöberg. - Åbo : Sigma vid Åbo akademi, 1992. - 100 bl. Läromedel i kompendieform.

2. Sjöberg, Boris / Matematiska institutionen
  Minnestal över Bertil Qvist / Boris Sjöberg.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1992 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1992, s. 107-110. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

3. Sjöberg, Boris / Matematiska institutionen
  Från Euklides till Hilbert : historien om matematikens utveckling under tvåtusen år / Boris Sjöberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 238 s. : ill., tab. 2. uppl. 1996.
ISBN 952-9616-44-9
4. Sjöberg, Boris / Matematiska institutionen
  Något om det matematiska symbolspråkets historia / Boris Sjöberg.
- In: Nordisk matematisk tidskrift, ISSN 0029-1412, Årg. 44 (1996) 1, s. 1-7.

5. Sjöberg, Boris / Matematiska institutionen
  Mathematics / G. Högnäs, B. Sjöberg.
- In: Åbo Akademi University 1918-1993 : research and departments : English summaries / ed.: Solveig Widén ; transl.: Christopher Grapes. - Åbo : Åbo Akademis förlag , 1993, s. 79-80. Contains summaries of articles in Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner 1-4.
ISBN 952-9616-33-3