[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sjöblom, Stefan') results in 27 hits


1. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Demoktati och byråkrati / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 446-457.

2. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det felande strecket : rec. av Tuomo Martikainen, Puuttuva punainen viiva / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 47-49.

3. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande / Stefan Sjöblom.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1988) 7, s. 15.

4. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande : en studie av medlemsinitiativ i Åbo åren 1977-79 / Stefan Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 373 s. : ill. Diss. Summary. Summary.
ISBN 951-9498-35-4
5. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  På Snellmans långa linje : rec. av Risto Hannula m.fl., På Snellmans långa linje : kultur och debattidskrifter i Finland / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 482-483.

6. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det statliga revisionsväsendet i Finland / Katrin Hellström, Stefan Sjöblom, Markku Suksi. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 98 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi MOF . Serie A, ISSN 0358-5654 ; 265, 34). Hör till projektet Medelbar offentlig förvaltning (MOF).
ISBN 951-649-472-2
UDC 657.63(480), 336.1/.5, 657
7. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Ungern : ett land i förändring : rec. av Jukka Vakkuri, Yhden miehen Unkari / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 421-424.

8. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  De betrodda : förtroendevalda i de åboländska kommunerna / Stefan Sjöblom, Claus Stolpe, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 39 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 280, 2).
ISBN 951-649-551-6
UDC 351/354, 328:352(480.2), 342.53:352(480.2)
9. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Dagordningens föränderlighet och oföränderlighet / Stefan Sjöblom.
- In: Esseitä politiikan päiväjärjestyksestä / Matti Wiberg (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 17-41. - (Tutkimustiedotteita, ISSN 0356-9802 ; n:o 10).
ISBN 951-880-373-0
10. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Människan i välståndets rävsax / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1984) 4, s. 221-224.

11. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Styrningsstrategier i utvecklandet av finländsk förvaltning / Krister Ståhlberg & Stefan Sjöblom.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 130-157.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
12. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Produktivitet och effektivitet i offentlig sektor : perspektiv och problem / av Stefan Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1990. - 205 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 308).
ISBN 951-649-712-8
UDC 352/354:338.312, 351/354:331.024.3, 351/354
13. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Garbage can - allt och ingenting? / Stefan Sjöblom.
- In: Frikommuner ur teoretiska perspektiv / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 96-108. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 321).
ISBN 951-649-805-1
UDC 352, 352
14. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Reformatörerna - representation, koncentration, plattform : förvaltningsreformkommitteers sammansättning i Finland 1975-87 / Stefan Sjöblom .
- In: Hallinon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1990) 4, s. 289-303.

15. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Turbulens i beslutsmaskineriet : rec. av Jorma Ranta, Valtiaat vaihtuvat / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 4, s. 270-273.

16. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Reformer och makt : rec. av Nils Brunsson & Johan P. Olsen, Makten att reformera / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 8, s. 531-535.

17. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Frågor kring korporatism och pluralism / Stefan Sjöblom.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 141-163.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
18. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kostnadsvariationer i kommunal seviceproduktion : det allmänna biblioteksväsendet / Stefan Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1991. - 98 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 355). Boken har felaktig serienumrering A:352.
ISBN 951-649-990-2
19. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det nordiska : anmälan av En okänd själ. På jakt efter det nordiska. Nordiska rådet 1991 / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 7-8, s. 438-440.

20. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Om metodproblem vid effektivitetsforskning / Stefan Sjöblom.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 1, s. 65-82.

21. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Policy-doktriner og ansvarsmodeller i de nordiske lande / Stefan Sjöblom...et al.
- In: Statens ansvar : /rapport skrevet av NordREFO's forskningsgrupper om statens ansvar i regionpolitikken i fire nordiske land/. - Köpenhavn : Akademisk forlag , 1991, s. 20-28. - (NordREFO ; 1991, 3).
ISBN 87-500-2990-8
22. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Statens ansvar för den regionala utvecklingen i Finland / Stefan Sjöblom.
- In: Statens ansvar : /rapport skrevet av NordREFO's forskningsgrupper om statens ansvar i regionpolitikken i fire nordiske land/. - Köpenhavn : Akademisk forlag , 1991, s. 11-143. - (NordREFO ; 1991, 3).
ISBN 87-500-2990-8
23. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Styckkostnadsmätningar i kommunal serviceproduktion / Stefan Sjöblom.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 3, s. 353-361.

24. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kostnadsvariationer i kommunal serviceproduktion : medborgar- och arbetarinstituten / Thomas Schleutker & Stefan Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1992. - 37 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 375). Rapport / Forskningsprojektet " Effektivitet, förvaltning och demokrati i kommuner" ; 14.
ISBN 951-650-097-8
25. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Om möjligheterna att påverka kostnaderna för den kommunala serviceproduktionen / Marianne Pekola-Sjöblom & Stefan Sjöblom.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1992) 3, s. 149-158.

26. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionella reformatörer? / av Stefan Sjöblom.
- In: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 178-206. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
27. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Stort och smått i demokratin / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 5, s. 302-306.